Sanna Lehtinen

Rakkaudesta Helsinkiin

  • Kotisaari aamuhämärässä
    Kotisaari aamuhämärässä

Maailman muuttuessa ympärillä nopeasti, tarvitsemme pieniä ja suuria kiinnekohtia lähiympäristössämme. Kaupungissa puistot ja rannat ovat niitä paikkoja, missä käydään läpi elämän käännekohtia ja joihin liittyy vahvoja muistoja. Ihminen tarvitsee juuret.

Sydämeni kylmeni, kun luin ensimmäisen kerran Mechelininkadun remontista. Kauniit puut, jotka ovat yksi elävimpiä muistoja lapsuudestani, olisivat pian poissa. Oloa voisi verrata metsähakkuuseen toisessa ympäristössä. Mietin, miksi muutaman puun kaataminen sai oloni niin haikeaksi, kunnes tajusin, että kyse on tärkeästä kiinnekohdasta menneisyyden ja nykyisyyden välillä; osa identiteettiäni, osa kotiseuturakkauttani.

Kotiseuturakkaudesta kertoo Stadin slangi ry:n toiminnan suosio, erilaiset kaupunginosayhdistykset ja some-ryhmät. Vaikka elämme globaalissa maailmassa, lähipiirin ja lähiyhteisön merkitys ei ole vähentynyt, päinvastoin, yhteisöllisyyttä ja lähipiirin merkitystä, paikallisuutta, korostetaan nyt myös yhteiskunnan rakennemuutoksissa.

Oman kotisaareni paikallisyhdistys, Lauttasaari-Seura, tekee tiivistä yhteistyötä saaren eri toimijoiden kanssa. Vastaavia seuroja on muissakin kaupunginosissa. Välillä mietin, mitä se paljon kaivattu lähidemokratia on tässä kaupungissa? Saaremme kotiseutuyhdistys on toiminut yhteisenä äänitorvena kaupungin suuntaan, laatinut kannanottoja, kerännyt adresseja, järjestänyt keskustelutilaisuuksia ja kutsunut päättäjiä tutustumaan niin päiväkotitilanteeseen kuin koulutilojen vähyyteen sekä ottanut vahvasti kantaa viheralueiden säilyttämisen puolesta.

Silti tuntuu, että viestit jäävät välillä täysin kuulematta. Esimerkiksi saarelaiset ovat Lauttasaari-Seuran äänellä ottaneet kantaa Lohiapajalahden kaavaan, ettei satama-alueita myllättäisi ja rantaa rakennettaisi tukkoon. Kuten Lauttasaaren Keskustaseurakin jo vuosien ajan, myös Lauttasaari-Seura kannanotossaan, nostaa huolen jo nyt riittämättömistä peruspalvelusta; liian vähäisestä määrästä päiväkotipaikkoja, koulu- ja urheilutiloja.

Paikallisyhdistysten kannanotot ovat lähidemokratiaa parhaimmillaan, kaupunkilaisten ääni, joka tulisi ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Paikallisuus, kotiseuturakkaus tulisi nähdä Helsingissä voimavarana. Se, että saa vaikuttaa lähiympäristöön ja sen viihtyvyyteen on myös tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä. Hyvinvoivat kaupunkilaiset myös sitoutuvat ympäristönsä hoitamiseen ja vaalimiseen. Kaupunginosayhdistykset ovat keskeisessä roolissa myös ihmisten aktivoimisessa ja jopa yksinäisyyden ehkäisemisessä.

Kaupunginvaltuutettujen tulisikin kuunnella kaupunkilaisten ääntä ja nähdä kaupunginosayhdistykset yhteistyökumppaneina ja päätöksentekoa helpottavina, ei häiriköivinä toimijoina. Keskiviikkona nähdään, miten saarelaisten ääni kuuluu kaupunginvaltuustossa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat